Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Nejčtenější noviny?

V České republice se vydává spousta odborných časopisů a poměrně inteligentních novin, ale i přesto jsou u nás nejčtenější a mezi lidmi nejpopulárnější noviny Blesk. Člověk z vyšší intelektuální vrstvy dokáže jen stěží pochopit, co je na plátku jako Blesk tak přitažlivého a pro spoustu občanů tak zajímavého, že jsou schopni za to utratit takové množství peněz. [...]

Michaela Slatinská: Vpřed buranství!!

O víkendu jsme si zvolili prezidenta. Zvolili jsme si hlavu státu, která nás má reprezentovat ve světě, hlavu státu, která má být obrazem lidu České republiky. V přímé volbě prezidenta nastává okamžik, kdy se republika či kterákoliv jiná země, dělí na dva tábory. A tyto tábory proti sobě, řečeno s nadsázkou, válčí. Snaží se provádět negativní kampaň [...]

Popil methyl, popil ethyl?

„Metylalkohol zabil už pět lidí, na dvě desítky jich leží v nemocnicích,“ mohli jsme se během dneška dočíst na titulní stránce iDNES.cz. Při rozkliknutí tohoto a jemu podobných odkazů se kromě nestranných informací o lidských neštěstích, která falšovaný alkohol způsobil, dozvídáme také obvyklé „co je třeba udělat“, tedy přesněji řečeno co by měl stát udělat [...]

11/9 deset let poté – ještě větší katastrofa, než jste čekali

Antonymum slova slavit? Truchlit. V případě desátého výročí útoků na World Trade Center v New Yorku je na místě truchlit dvojnásob. A mnohem víc. Po útocích Spojené státy vstoupily do války proti terorismu a začaly s „rekonstrukcí“ Afghánistánu a Iráku. Obecně se zvýšila bezpečnostní opatření, od základních úkonů na letištích až po masové sledování činnosti [...]

Nesmyslnost „evropské“ ratingové agentury

V podstatě všichni nezávislí pozorovatelé, kteří sami sebe považují za ekonomy a nikoliv politiky a kteří se kdy zasedání špiček EU v Bruselu účastnili, se shodují: Evropskému politikovi hloubka stávající krize stále nedochází. A podstata krize mu uniká tuplem. Evropský politik – včetně toho českého – naprosto nechápe, že finanční trh se ve svém průměru chová v [...]

Rwandský ekonomický úspěch: Jak volný trh pomáhá chudým Afričanům

Lidská společenství dokázala mnohokrát zvrátit vývoj a uspět po období jedovatých konfliktů a bezhlavého násilí. Rwanda je toho příkladem. Od brutální genocidy v roce 1994, kdy bylo zabito zhruba 20 procent rwandské populace, se politická a společenská situace stabilizovala a umožnila tak společně s protržními reformami udržitelnou ekonomickou expanzi v relativně mírumilovném prostředí. Rwanda je [...]

Olympiáda – co můžeš rozkrást dnes, nenechávej na zítra

Nejvýkonnější sériově vyráběné auto světa je Bugatti Veyron. Z nuly na 300 km/h udělá za necelých 17 vteřin. Úžasné. Kdo by ho nechtěl. Jenomže – a to zrovna nemusí mít ani nadstandardní kůži a nadstandardní kola – jeho cena se vyšplhá i na 2 miliony euro. Za tu cenu ho nechci. A podobné to je s Olympijskými [...]

Státní garance vkladů? Jedna velká fikce!

Okurková sezóna s sebou přináší kromě okurkových pokrmů také vzývání témat již zapadlých jako témata aktuální, což nemusí být vždy od věci. Česká televize například využila volnějšího období a po 20 letech (sic!) zjistila, že Česká republika platí úroky ze svých půjček a že výše těchto úroků atakuje hranici sta miliard ročně.zde  Za toto probuzení [...]

Švédsko: chudší, než si myslíte

Jedním z přetrvávajících mýtů ohledně tzv. státu blahobytu „třetí cesty“ je, že národ jako celek si může udržet vysokou úroveň života – i když nikdo skutečně nepracuje – po tu dobu, co vláda provádí masivní transfery bohatství směrem od těch, kteří jsou na tom relativně dobře, k těm, kteří jsou na tom relativně špatně. Během [...]

O projektu Politeens

POLITEENS Projekt Politeens, jehož název vznikl z anglických slov Politics a  Teens, si klade za cíl přiblížit mladým lidem politickou realitu a vtáhnout je více do děje. Nezájem současné mladé generace o politiku může v budoucnu vyústit v ohrožení demokratického zřízení a principů v naší zemi se všemi s tím spojenými negativními konsekvencemi. Informační platforma Politeens, založená na multimédiích a [...]