Archive for the ‘Regionální rozvoj’ Category

Místní akční skupiny – subjekt místního rozvoje

Místní akční skupiny (zkráceně MAS) jsou uskupením, které spojuje neziskovou, veřejnou a soukromou sféru na obecní úrovni. MAS fungují na neziskovém principu a jejich cílem je rozvoj svého regionu s ohledem na potřeby místních aktérů. Právě místní aktéři hrají v tomto procesu klíčovou roli, neboť MAS fungují dle určitých specifických principů. Hlavním principem, kterým se MAS řídí, [...]

Nová etapa evropských fondů 2014+

Evropské fondy mají své zaryté odpůrce i příznivce, obě strany mají na své straně pádné argumenty, které jsou pravdivé, a proto nelze zcela říci, kdo má definitivní pravdu. Faktem ale je, že Česká republika je členem Evropské unie a proto je nemyslitelné v současnosti tyto fondy nevyužívat. Jejich zrušení je z krátkodobého hlediska nemyslitelné a některé názory, [...]

Nezaměstnanost jako překážka pro hospodářský rozvoj města Znojma

Problematika nezaměstnanosti se ve Znojmě v novodobé historii datuje od roku 1997, kdy míra nezaměstnaných obyvatel nabrala vzestupnou tendenci. Vrcholu dosáhla o devět později, to se míra zastavila na hodnotě bezmála šestnácti procent. Poté nastal obrat, způsobený především silnou konjunkturou národní ekonomiky a jejím následným přehříváním. Nynější situace opět posunuje nezaměstnanost dál a dál do [...]