Archive for the ‘Ekonomický nepravidelník’ Category

Ekonomický nepravidelník III. – Nezaměstnanost: příčiny a dopady

Nezaměstnanost je název pro něco, co ve své podstatě spojuje velké množství socioekonomických jevů. Patří sem demografická situace, situace hospodářská, dále ochota lidí cestovat za prací nebo celková vzdělanost společnosti. Nezaměstnanost, a to zejména vysoká, je společensky nežádoucí jev.  Lidé dlouhodobě nezaměstnaní si odvyknou na práci, odvyknou si na povinnosti, stávají se závislí na pomoci [...]

Ekonomický nepravidelník II. – Zadlužování země

Stejně jako každá firma nebo každý z nás, i stát hospodaří každoročně s nějakou částkou. V našem případě se aktuálně pohybuje kolem 1300 miliard korun. A stejně jako každá firma i jedinec, i stát může „zkrachovat“.

Ekonomický nepravidelník I. – Měnové války

Války provázejí lidstvo od jeho samotných počátků. Fenoménem současnosti s hrozbou do budoucna jsou takzvané měnové války. Měnovou válkou se rozumí situace, ve které centrální banky nebo vlády jednotlivých zemí cíleně oslabují svou měnu s cílem dosažení vyšší cenové konkurenceschopnosti své ekonomiky. Posilující měna činí domácí výrobky dražšími na zahraničních trzích a tím snižuje množství [...]