Archive for the ‘Španělsko’ Category

Kulhající flamengo aneb příčiny současné krize Španělska

Když v roce 1975 po letech nesvobody a utlačování padl ve Španělsku Frankův režim, náhlá ekonomická svoboda ruku v ruce se svobodami ostatními vystřelila zemi na Pyrenejském poloostrově k trvalému blahobytu a zvyšující se životní úrovni. Když bylo navíc Španělsko v roce 1986 přijato mezi členy Evropské unie, mohlo se těšit  z masivních finančních toků [...]

Politický systém Španělska

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ Španělsko je parlamentní konstituční monarchií v čele s králem. Dle španělské ústavy je král symbolem jednoty a trvání státu, reprezentuje monarchii navenek aj. Monarchie je dědičná na základě primogenitury v mužské linii. Na trůn může usednout také žena, v případě neexistence mužského potomka rodu Bourbon-Anjou. Následníkovi trůnu je udělen titul „princ asturský/princezna asturská“. Pokud se následník trůnu ožení navzdory jasnému vyjádřední nesouhlasu ze strany [...]