168 hodin české politiky – 41. týden

Se začátkem nového týdne je tu opět shrnutí těch nejvýznamnějších událostí z české politiky za týden uplynulý. Sledovali jsme pokračování vzniku nové strany Jiřího Paroubka a také situaci v české justici.

Nová strana levice a její šance na úspěch

Bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek založil novou levicovou stranu Národní socialisté – levice 21. století (LEV 21).

Hned jak byla strana oficiálně Jiřím Paroubkem představena, rozpoutaly se spekulace nad budoucím úspěchem této strany. Odborná politologická obec se shoduje na tom, že většího úspěchu tato strana nedosáhne. Větším úspěchem se zde myslí hranice 5% pro vstup do poslanecké sněmovny.

Zatím je nová Paroubkova strana LEV 21 vnímána prizmatem Strany práv občanů – Zemanovci. Ta má se stranou LEV 21 společné to, že také vznikla po odchodu bývalého premiéra a předsedy ČSSD, Zemana. Jak se nová strana etabluje absolutně jisté není. Dá se ale očekávat, že vyplní prostor nalevo od ČSSD, tedy mezi ČSSD a komunisty.

Může se to zdát jako ironie, ale ze vzniku této strany může mít radost právě pravice. Na levé části politického spektra touto novou stranou vzniká konkurence, kde si všechny levicové strany navzájem přetahují svoje voliče. Může zde platit pořekadlo „dva se perou, třetí se směje“. Nicméně i tento fakt je relativní.  Za předpokladu, že by se do Poslanecké sněmovny LEV 21 probojovala, tak doslova vytrhne trn z paty sociální demokracii. ČSSD má jasnou dominanci, ale tu nedokáže plně zužitkovat, protože nemá koaliční potenciál. V dnešní době by byla pro koalici možná KSČM, ale to je nepřípustné vůči voličům a kvůli předešlému zavázání se, že s KSČM nevstoupí do koalice. V případě vítězství ČSSD zbývá možnost menšinové vlády, velké koalice, anebo opět odchod do opozice. Se vstupem LEV 21, anebo i Zemanovců do Poslanecké sněmovny vzniká ČSSD konečně koaliční partner, se kterým by mohla vládnout.

Minulý týden vyšly výsledky bleskového průzkumu, který prováděla společnost STEM. Z něho vyplývá, že novou stranu LEV 21 by „určitě“ volila zhruba 3% voličů. Tento údaj potvrzuje domněnku, že nová strana bude hrát podobnou roli jako Zemanovci, kteří při minulých parlamentních volbách získali 4% hlasů.

Zajímavý údaj je, jaká skladba voličů by „určitě“ volila anebo by vyjádřila podporu nové straně. Podporu této straně vyjádřilo 43 % voličů KSČM a 39% voličů ČSSD. Tyto údaje dokazují, že nová strana LEV 21 se bude pohybovat nalevo od současné dominantní ČSSD. Ve formě nové strany se totiž levicovým voličům nabízí nová alternativa. Pokud levicový volič nechtěl riskovat propadnutí svého hlasu, tak mu nezbývalo volit jinou stranu než ČSSD nebo KSČM, a to i když se neztotožňoval s programem strany anebo s jejich představiteli. Nyní má tento volič novou alternativu a je možné, že i tímto směrem LEV 21 půjde.

Není korektní zde předkládat závěry, zatím neznáme program strany. Objevila se jen první pomyslná vlaštovka, tedy úryvek z imigrační politiky. Z té vyplývá, že se bude soustředit na imigranty z východní Evropy v neprospěch ostatních kulturních oblastí. Onen úryvek měl jemný nádech populismu a líbivých slov, zvláště vezmeme-li v úvahu sociální nepokoje menšin v západní Evropě. Nicméně byl tento programový záměr logicky vyargumentován.

Budeme se těšit, jak si nová strana povede v blízkých krajských volbách. Ty budou vypovídat o stavu podpory pro všechny politické strany.

 

Česká justice udělala krok správným směrem

S konečnou platností odvolal ministr spravedlnosti Pospíšil vrchního pražského státního zástupce Vlastimila Rampulu.

Vlastimil Rampula byl už známý svým pochybným zasahováním do soudních sporů a jejich ovlivňováním skrze své podřízené státní zástupce. Nejznámějším případem byl dokázaný Rampulův příkaz, aby se státní zástupkyně neodvolávala v procesu zkrachovalé banky IPB, jež pro stát dopadl značně nevýhodně.

První podnět k odvolání přišel od nového nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ten nahradil zprofanovanou Veseckou. Zeman je uznávaným odborníkem, který má bohaté zkušenosti z Eurojustu. Jeho úkolem bylo odplevelení a odstranění zkorumpovaných představitelů státní justice.

Nedlouho po svém nástupu navrhl ministrovi spravedlnosti Pospíšilovi právě odvolání Vlastimila Rampuli. Jelikož se jedná o významný zásah do nejvyšších pater justice, tak byla ustanovena speciální rozkladová komise, která se měla tímto případem zabývat. I z jejího nálezu vzešlo doporučení na odvolání Rampuli a ministr tak skutečně učinil. I když se nechal Rampula slyšet, že se proti odvolání odvolá, tak se nepředpokládá jeho setrvání nebo snad pokračování ve funkci. Naopak se spekuluje o jeho nástupci či nástupkyni.

Tento počin je pozitivní zprávou, protože to vytrhlo kořen korupce na místech, která jsou pro fungování státu nejzranitelnější. Samozřejmě není ani zdaleka vyhráno. Jedná se ale o určitý precedent. Jestliže byla odvolána tak velká ryba, proč by nemohli být i ty menší? Můžou a snad také na ně postupně dojde.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply