Proč je zhoršující se index vnímání korupce dobrou zprávou pro Českou republiku – 168 hodin české politiky 48. týdne

Před pár dny vyšla zpráva Transparency International, která mimo jiné uveřejňovala aktuální hodnotu indexu vnímání korupce v České republice. Index vnímání korupce (CPI) je měřen ve 183 státech světa. Hodnotí se vnímání korupce z pohledu obyvatel, kde nejhorší stav je 0 a nejlepší stav, tedy nejnižší vnímání korupce, je 10. Česká republika (ČR) se třetí rok po sobě pohoršila. Od loňského roku si ČR pohoršila z 52. na 57. místo. Českými medií se tato zpráva prohnala a všichni lamentovali nad stavem korupce v ČR, a jak se vše zhoršuje. Bohužel se jen málo kdo zamyslel, co to vlastně znamená. Letošní výsledky indexu vnímání korupce by se dal posuzovat i pozitivně. Index se zhoršil z hodnoty 4,6 v loňském roce na letošních 4,4 – to je fakt.

Ale opravdu tento index říká, jaké je množství korupce a jestli se situace zhoršuje anebo zlepšuje? Autor tohoto textu konstatuje, že nikoliv. Výsledek je relativní a dá se interpretovat několika způsoby. Jak to tedy můžeme vnímat pozitivně?

Vláda a zejména některé strany, i čerstvě vzniknuvší, se profilují jako strany jednoho programu. Strany pro boj s korupcí. Vláda se profiluje jako vláda protikorupční a v určitých směrech tyto snahy realizuje. Osoby, které se přihlásily do boje proti korupci a postupně se systematicky snaží korupční systém demontovat, jsou pranýřovány a na druhé straně se chlubí, kde co odhalily a kdo je v tom namočen. Dále se vláda zbavuje ministrů, kteří jsou v korupci namočeni. Možná proto, už přišla vláda o tři ministry kvůli korupci a pod dalšími dvěma se houpe židle. Boj s korupcí je veřejné, a jak se říká, IN téma. I několikrát týdně se můžeme dočíst o další kauze, která se vyšetřuje, anebo proti které se bojuje. Co to vše znamená? O korupci slýcháme denně částečně i proto, že se s ní bojuje. Je pak samozřejmé, že se naše korupční vnímání zvyšuje. To ale automaticky neříká, že se korupce zhoršuje. Vypovídá to o tom, že z korupce je téma. Stav korupce se může zlepšovat. Nebo významně zhoršovat a přitom se index může zlepšovat. Stačí jen, že se o tom nebude psát v mediích. Což je nejhorší varianta.

Buďme tedy opatrní v přijímání zprávy o hodnotě indexu vnímání korupce. Může to znamenat jak zhoršení, tak zlepšení. Autor tohoto textu je realista a opravdu se nedívá na svět růžovými brýlemi. Kdyby se index vnímání korupce v ČR zlepšil i přes mediální masáž, tak by to bral mnohem více negativně, než když se index zhoršuje. Další konsekvencí této zprávy může být ještě větší tlak na politiky a média, aby se s korupcí bojovalo dále a hlavně mnohem účinněji.

 Foto: http://zdn.cz

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply