Přímá volba prezidenta a zápisky z piety Václavu Havlovi – 168 hodin české politiky 50. týdne

Přímá volba prezidenta dostala zelenou

Už se zdálo, že přímá volba prezidenta ztroskotá na neshodě, tak jak už se stalo několikrát za posledních 20 let. Nynější vláda si předsevzala, že příští prezident se bude volit přímo. Před nedávnem přišel do Poslanecké sněmovny návrh na přímou volbu prezidenta, který sice prošel prvním čtením, ale byly zde konfliktní linie koalice a ČSSD. Neshody byly ve vymezení kompetencí prezidenta, který bude volen přímo. Požadavků ČSSD bylo několik. Ústupek dostali v zásadní otázce, a to, že prezident může být odvolán na základě rozhodnutí ústavních většin v obou komorách parlamentu.

Dále si ČSSD vyjednala omezení prezidentské imunity pouze na dobu výkonu mandátu. Koalice nehodlala ustoupit v pravomoci jmenovat členy České národní banky (ČNB). Tady koalice ustoupit nechtěla, argumentovala, že by to byl právní problém a hlavně, že to je bezprecedentní požadavek. ČSSD požadovala, aby byli členové rady voleni parlamentem, anebo prezidentem spolu s kontrasignací premiérem. Tyto požadavky nejsou bezprecedentní, na tomto formátu funguje mnoho zemí EU viz. článek prof. Dvořákové ZDE.

ČNB je vždy choulostivá záležitost, protože tato instituce musí být co nejvíce nezávislá na politicích. Čím méně bude závislá, anebo čím méně bude prostoru na ovlivňování fungování ČNB tím lépe. Na druhé straně se politici snaží mít na ČNB vliv, protože právě ona „spravuje“ národní finance. Politici mají tendenci vytvářet tlaky na ČNB, aby prováděla monetární expanzi neboli, aby tiskla peníze, kterým by vlády financovaly svoje předvolební sliby či jinou populistickou politiku. To vytváří vysokou inflaci a tím se rozbíhá spirála dna, která nikdy nemůže skončit dobře. Jak to dopadá, když si stát kupuje voliče, jsme viděli v Řecku.

Bohužel v otázce dosazování členů ČNB se shoda nenašla, a tak musela ČSSD, v kontextu výše zmíněných ústupků, ustoupit právě v otázce ČNB. Tímto padla poslední významná překážka v procesu schvalování přímé volby prezidenta. Tento návrh prošel celou sněmovnou v uspokojivé většině (Komunisté se zdrželi) a postupuje dále do senátu. Zde bylo velké riziko, že Senát návrh vrátí, právě k přepracování hlavně z důvodu problematiky volby členů rady ČNB. V Senátu totiž drží většinu ČSSD a koaliční strany zde mají opoziční význam. Nicméně ČSSD doporučila Senátnímu klubu, aby pro tento návrh hlasoval a skutečně potvrdil, že návrh blokovat nebude.

Přímá volba prezidenta poputuje k současnému prezidentovi, který se naprosto jasně vyjádřil, že se jedná o populistické gesto a je proti přímě volbě. Můžeme tedy počítat s tím, že zdržení nastane u prezidenta, který může dát přímé volbě veto. To ale může být parlamentem přehlasováno. A za předpoklad, že většina zůstane stejná, tak také přehlasuje. Pouze se tento proces prodlouží. K přímé volbě prezidenta, kde autor tohoto článku zhodnocuje pro a proti naleznete ZDE.

Zápisky z piety Václavu Havlovi:

Je nedělní večer 18 hodin a horní část Václavského náměstí je plná lidí. Je ticho. Zmíním zajímavé okamžiky z celého večera. Emoce se dostaly na povrch při zpěvu písně pro Martu. O půl sedmé večer se zazpívala česká a hned na to slovenská národní hymna. Zde byla vidět odlišnost setkání prvních dvou a hlavně třetí generace, která se hymnu neučila ve škole.

Průvod se odebral na Kampu s českou vlajkou, která měla přes 20 metrů. Z Kampy se asi stovka lidi odebrala i s vlajkou k Hradu. Policie byla velice pohotová a koordinovala dopravu. Celý průvod provázelo ticho. Zajímavá situace nastala u Hradu, kde se byla neshoda dvou skupin. Jen krátká neshoda byla mezi tím, jestli obrátit vlajku čelem k Hradu anebo čelem k soše Masarykovi. Nakonec významně převážil názor k otočení vlajky čelem k Masarykovi. Rozhodnutí to bylo správné. Protože Václav Havel se vždy hlásil k Masarykovi a je určitě jedna z nejvýznamnějších osob právě po Masarykovi. Otočit vlajku k Hradu nebylo vhodné už z toho důvodu, že na něm sídlí někdo úplně jiný. Sídlí tam věčný Havlův názorový odpůrce.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply