Je neplacení daní nemorální?

Ako by ste označili človeka, ktorý odmieta zaplatiť dane štátu? Predpokladám, že najskôr by ste ho označili za kriminálnika, ako neplatiča daní, alebo ako daňového podvodníka. Daňami pritom myslím všetky poplatky štátu, priame aj nepriame, od licenčných poplatkov, cez kolky, clá, dph, spotrebné dane, odvody až po daň z príjmu. Priamych, nepriamych a rôznych skrytých daní je neurékom , ale je neplatenie týchto daní skutočne nemorálne?

Definícia neplatiča dane

Neplatič dane je človek, ktorý napr. nadobudol akýkoľvek druh kapitálu, ktorý je zákonne viazaný zdaňovaním a nezaplatil z neho zákonom stanovenú daň. Inými slovami, ak si vypestujete vo vlastnej záhrade jablká a budete ich mať toľko, že pre vlastnú spotrebu ich budete mať príliš veľa a následne predáte časť z nich svojmu susedovi, bez toho aby ste boli registrovaný na viacerých úradoch ako podnikateľský subjekt a neodviedli z toho daň, porušujete zákon. Stávate sa kriminálnikom. Určite ste už niekedy niečo také spravili a asi nie raz. Však? Mali by ste sedieť v base! ;-)

Je teda správne, označovať neplatičov daní za nemorálne osoby a trestať ich až  trestom odňatia slobody? Z pohľadu zákona je to jasný prípad a taký človek koná nelegálne, ale sú skutočne všetky zákony aj morálne? Ja si myslím, že nie. A ak so mnou súhlasíte, budete súhlasiť aj s tým, že porušovanie nemorálnych zákonov nie je nemorálne.

A preto treba v živote vždy rozlišovať medzi legálnosťou a morálnosťou.

Kto by staval cesty?

Stále sa vraciame k starej známej otázke: “kto by staval cesty” ak by neboli dane? Ja na to odpovedám stále rovnako – ľudia, tak ako aj teraz. Človek nemusí mať centrálne riadenie (štát/vláda) pre financovanie produktov a služieb pre ktoré je na trhu dopyt. A čo s tými po ktorých nie je dopyt? Tie jednoducho zaniknú, lebo nie sú potrebné.

A čo slabí a chudobní? Solidarita so slabšími (aj keď to dnes najmä politici chápu “trochu” ináč) je v dnešnej spoločnosti prirodzená vlastnosť každého. Rozdiel je len v miere solidárnosti u každého z nás. Tak ako fungoval solidárny systém v Amerike keď neexistoval sociálny systém, fungoval by aj dnes, ale omnoho omnoho lepšie. Rôzne nadácie fungujú dokonca aj dnes na dobrovoľnej báze, napriek tomu že existuje štát, ktorý toto sociálne zabezpečenie garantuje. Ľudia sa teda spoliehajú na garanta, čím ich ochota solidarity výrazne klesá.

Iný príklad, tak ako hovorí Williams: Predstavte si, že ste na ulici, vidíte žobráka ktorý nemá peniaze a prosí vás aby ste mu pomohli, no vy nemáte ako, lebo tiež peniaze nemáte. Chcete mu pomôcť, tak okradnete najbližšieho človeka ktorý prejde okolo. Za tieto peniaze sa najskôr pôjdete naobedovať a časť z nich dáte tomu chudákovi. Ako by ste označili takéto konanie? No určite za trestuhodné! Samozrejme, ale v úplne rovnakej pozícii sa nachádza aj vláda a koná presne takisto, ako som popisoval.

Prečo by teda nejaká skupina ľudí (vláda) mala mať právo okrádať, ak ho nemáte vy? Na základe nejakého papiera (zákona), ktorý si oni sami napísali?

Záver

Platenie daní nemá preto reálne opodstatnenie, je nemorálne vo svojej podstate a jediný jeho výsledok je to, že odčerpáva násilným spôsobom obrovské zdroje zo spoločnosti, ktorá by ich vedela použiť omnoho efektívnejšie.

Kriminalizácia a odsudzovanie neplatičov daní nie je na mieste. Trestať treba tých, ktorí násilným spôsobom tieto dane od ľudí vyberajú. Ak sa niekto plateniu daní vyhýba, nerobí nič iné, len že bráni svoj vlastný majetok pred krádežou.

A toto konanie nemorálne nie je!

Převzato z: Menej štátu

Foto: talkingtaxes.org

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply