Bělorusko – země neomezených (pracovních) možností!

Winston Churchill si řekl, že uvěří jen těm statistikám, které si sám zfalšuje, a Řekové si řekli, že se profalšují do Unie. V Bělorusku nezaměstnanost dlouhodobě dosahuje 0,6% ! Umí Bělorusové kouzlit s čísly jako s politickými vězni, nebo jsme za nezájmu veřejnosti svědky běloruského ekonomického zázraku?

Zavřete oči a představte si zemi blahobytu. Tamní lidé neznají stres ze ztráty zaměstnání, všichni vesele pracují, ušetří se za politiky zaměstnanosti. Ne, není to ani Singapur, Hong Kong nebo Lucembursko, taková situace může nastat buď v mraveništi Ferdy Mravence, nebo v Bělorusku!

Zdejší vládní orgány, stejně jako Mezinárodní měnový fond, který od nich informace zřejmě pouze přebírá, uvádějí, že nezaměstnanost v Bělorusku byla na úrovni 1 % v roce 2007 s tím, že v dalších letech měla klesat a do roku 2015 se má pohybovat na hodnotě 0,6 %.

To by Bělorusko činilo světovým premiantem a zemí se snad nejnižší nezaměstnaností na světě. Jen si to srovnejte, USA (8 %), Česká republika (8 %), Německo (5,4 %). Ba co víc, běloruský režim dává ostatním zemím šanci k dohnání! Uvedlo v totiž život nový státní program na ZVÝŠENÍ nezaměstnanosti ze současné hodnoty na hodnotu 1,5% do konce loňského roku.

Inu, tato akce se nepovedla a 30 milionů dolarů vyletělo komínem – s nezaměstnaností ne a ne hnout. Že by totalitní režim s centrálně řízenou ekonomikou přece jen fungoval? Že by se na východ od našich hranic rodil běloruský hospodářský zázrak? Vysvětlení je skryto samozřejmě někde jinde.

Když odhlédneme od skutečnosti, že v každé zemi se objevuje nutná frikční nezaměstnanost ve výši 2 – 3 % a zapátráme po této záhadě dál, zjistíme, že je vše jinak.

Porovnáme-li z dat běloruského statistického úřadu za rok 2011 napříč odvětvími počet lidí, kteří ročně přijdou o práci, s těmi, kteří ji získají, už toto číslo se proklamovanými 0,6 % značně rozchází. A to nemluvě o lidech, kteří byli nezaměstnaní už dříve. „Oficiální“ metodika totiž vychází z administrativně zaznamenaných nezaměstnaných na úřadu práce. Ovšem z důvodu náročných administrativních překážek a minimální podpory v nezaměstnanosti (12 dolarů měsíčně, což představuje 15 % existenčního minima v zemi) spojené s nucenými pracemi se většina nezaměstnaných v zemi pohybuje v tzv. šedé ekonomice, která produkuje 45 – 60 % HDP. Reálná nezaměstnanost v Bělorusku je tak odhadována na zhruba 10%.

Našli jsme tak zázračný lék na řešení nezaměstnanosti, alespoň té papírové. Aneb jak řekl sir Humphrey v seriálu Jistě, pane ministře: “Když statistika vychází v náš neprospěch, nechte udělat takovou, aby vycházela v náš prospěch.“ A není náhodou, stejně pouze papírově, řešena korupce nejen u nás?

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply