Vítězslav Klement: „5 důvodů, proč na Hradě nemá viset vlajka EU“

Již více než tisíc let se nad dnešní Prahou tyčí Pražský hrad, od počátku své existence sídlo králů, panovníků a prezidentů. A ještě nikdy v historii na něm nevlála jiná vlajka, než vlajka územního celku, kterého byl Hrad centrem. Až do roku 2013. Nově zvolený prezident Miloš Zeman na dosavadní tradici nenavázal a již zítra plánuje nad Hradem slavnostně vztyčit modrou látku posetou dvanácti žlutými hvězdami, ignoranty evropského primárního práva mylně označovanou za vlajku Evropské unie, tedy sdružení zemí, jehož jsme již od roku 2004 členem.

Ale měla by vůbec domnělá vlajka EU nad Hradem viset? Autor tohoto článku uvádí pět důvodů, proč je její vyvěšení nepřípustné.

Za prvé, pojem „vlajka EU“, stejně jako například „hymna“, není legislativně zakotvena v aktuálně platném primárním právu EU, tedy Lisabonské smlouvě. Ty byly naposledy zmíněny v roce 2004 v „Evropské ústavě“, nicméně ta nakonec nebyla ratifikována. Jednoduše řečeno – nic jako evropská vlajka, nebo chcete-li vlajka EU prostě neexistuje.

Za druhé, pokud chceme na Hrad umisťovat vlajky společenství a unií, již jsme členem, vyvěsme tedy všechny. Česká republika je v roce 2013 členem více než šedesáti organizací, včetně Mezinárodní organizace pro kakao, Mezinárodního úřadu pro mořské dno anebo Mezinárodní organizace pro révu a víno. Máme tedy na Hradě také vyvěšovat také vlajky s révou nebo kakaem?

Někdo může jistě namítnout, že ze všech organizací, kterými jsme členy, je Evropská unie tou nejdůležitější. Skutečně? A měřeno jakou optikou? Za třetí tedy, Evropská unie není rozhodně nejdůležitější organizací, kterou jsme členy. Autor považuje za mnohem důležitější, prospěšnější a pro Českou republiku méně poškozující například NATO nebo WTO. Proč na Hradě tedy nevlaje vlajka NATO, jakožto bezpečnostní organizace přesahující hranice evropského kontinentu?

Za čtvté, těžko byste hledali v dnešní Evropě sídlo hlavy státu, kde by tato modrá standarta vlála. A to se týká i hardcore a silně eurofilních zemí. Nad Elysejským palácem vlají vlajky dvě, ovšem obě francouzské, tu „evropskou“ nenajdeme ani v Německu. Co se týče Buckinghamského paláce ve Velké Británii nebo sídla švédské královské rodiny, i na těchto budovách se objevuje pouze vlajka dotyčných zemí. Na závěr zmiňme třeba Španělsko, zemi, která na levných evropských úvěrech založila svůj ekonomický boom a která teď může být vděčná za finanční pomoc ze strany Unie. Překvapivě, nad Palacio Real de Madrid – sídlem španělského krále, visí opět jedině a pouze vlajka španělská.

Jako pátý důvod zmiňme pojmy jako státnost a suverenita, pojmy, které jsou sice často zneužívány a poměrně zprofanovány, nicméně které mají stále váhu a význam. Pražský hrad je právě takovým symbolem české státnosti a suverenity, symbolem české hrdosti a odkazu na naši bohatou historii. Nikoliv hlavy EU, ale hlavy České republiky je sídlem Pražský hrad. A není žádné militantní národovectví, ale naopak hrdost na vlastní zem a schopnost mít vlastní názor, když pouze česká vlajka na Hradě zůstane i nadále.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply